หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
138 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
   
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
17 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยโดยอาจารย์และนักวิจัยประจำคณะรัฐศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบันและ/หรือการวิจัยทางด้านร
รายงานผลเบื้องต้นของการสำรวจ: การเลือกตั้งและทัศนคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters) New!
15 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
รายงานผลเบื้องต้นของการสำรวจ: การเลือกตั้งและทัศนคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters) โดย ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และทีม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Tag : ผลเลือกตั้ง, ทัศนคติ, การเมืองไทย, First-time voters
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
8 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
?.?.:* ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้คะ *.:?? สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณ
เปิดรับทุน Bualuang ASEAN Fellowship
1 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักวิจัยชาวต่างชาติและนักวิจัยชาวไทยที่จบปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ยื่นข้อเสนอได้ทางอีเมล์ ssiriwan@tu.ac.th ภายในว
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "การตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการแบบสมาร์ท"
24 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง การตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการแบบสมาร์ท
เปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
24 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 New!
16 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการใน วารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
9 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการใน วารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
9 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
21 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับสากล จึงสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ฝ่า
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555