หน้าแรก สัมมนา/อบรม สัมมนาวิชาการ/วิจัย
8 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1
   
 
ดิเรกเสวนา เรื่อง "มรดกยุคไล่กวด: ยุทธศาสตร์การพัฒนากับวิถีประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์" New!
18 กันยายน 2560
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
ดิเรกเสวนา มรดกยุคไล่กวด: ยุทธศาสตร์การพัฒนากับวิถีประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้อง ร.404 ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
จัดประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดประเด็นวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านในการพัฒนาประเทศ”
27 กรกฎาคม 2560
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
จัดประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดประเด็นวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านในการพัฒนาประเทศ” โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ร.๔๐๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ย้อนพินิจชีวิตลิขิต ธีรเวคิน กับคุณูปการต่อวงการวิชาการและวิจัยไทย
15 ธันวาคม 2559
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
ย้อนพินิจชีวิตลิขิต ธีรเวคิน กับคุณูปการต่อวงการวิชาการและวิจัยไทย วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
โครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 และร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (เวทีระดับประเทศ)”
23 มิถุนายน 2559
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
โครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 และร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (เวทีระดับประเทศ)” โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 และ (ร่าง) แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคกลางตอนบนและตอนล่าง)”
17 พฤษภาคม 2559
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
โครงการจัดประชุม สัมมนาเพื่อกำหนด Research Agenda Setting “รัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย (Political Science and Thai’s political Crisis)”
15 ธันวาคม 2558
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึงวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องศุภมิตร ชั้น 7 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
ประชุมหารือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”
15 มีนาคม 2556
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
การสัมมนา เรื่อง “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในอาเซียน?: ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย”
19 กันยายน 2555
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555