หน้าแรก ทุนรางวัลด้านวิจัย รางวัลนักวิจัยดีเด่น
6 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1
   
 
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2560 Update!
18 กันยายน 2560
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 25
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2559
15 กันยายน 2560
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2560
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2558
15 กันยายน 2559
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2558
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2557
18 สิงหาคม 2557
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการ
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2556
24 กรกฎาคม 2557
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชู
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2555
20 กรกฎาคม 2557
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิด
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555