ทุนรางวัลด้านวิจัย รางวัลนักวิจัยดีเด่น
 
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2560

18 กันยายน 2560

   ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชนตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รางวัลและประเภทของรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

ประเภทที่ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์
ประเภทที่ 2 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยจะมอบให้ในงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

"หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารตามด้านล่างนี้ค่ะ"

เอกสารแนบ


 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2559
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2558
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2557
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2555
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2556
 

จำนวนคนอ่าน 1578 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555