ติดต่อ
       ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ท่าพระจันทร์: ชั้น 3
       เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200
       โทร. 0-2613-2309     
        
       ศูนย์รังสิต: ชั้น 5 
       เลขที่ 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
       โทร. 0-2696-5336
        
       E-mail address: djc_center@yahoo.com
        
       แผนที่
       

 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555