ทุนรางวัลด้านวิจัย รางวัลนักวิจัยดีเด่น
 
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2557

18 สิงหาคม 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธรณชน

  รางวัลและประเภทของรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

      ประเภทที่ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์
      ประเภทที่ 2 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

  นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยจะมอบให้ในงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

     "หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารตามด้านล่างนี้ค่ะ"

 
คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสารแนบ 1
คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสารแนบ 2
 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2559
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2560
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2558
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2555
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2556
 

จำนวนคนอ่าน 1888 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555