หน้าแรก ปฎิทินกิจกรรม
6 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1
   
 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ICT กับเครื่องมือการวิจัย"
3 พฤศจิกายน 2557
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ICT กับเครื่องมือการวิจัย (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
จัดอบรม เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
13 ตุลาคม 2557
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา “Research & Success” New!
9 กรกฎาคม 2557
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ Direk’s Talk ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา “Research & Success” ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น
Tag : 65ปี คณะรัฐศาสตร์ มธ., ศูนย์วิจัย, ดิเรก ชัยนาม
จัดเสวนา "วิทยานิพนธ์สนทนา นิติ-รัฐศาสตร์"
11 มีนาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
จัดเสวนา วิทยานิพนธ์สนทนา นิติ-รัฐศาสตร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์.....
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ มธ.
25 มกราคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์....
จัดเสวนาเพื่อรำลึกถึง ศ.ดิเรก ชัยนาม
22 มกราคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิืทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง ดิเรก ชัยนาม กับประวัติการเมืองไทยหลังปี พ.ศ.2475 เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 15.30-17.30 น. ณ ห้อง Common Room......
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555