ปฎิทินกิจกรรม
 
 
 มกราคม 2556
 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
จัดเสวนาเพื่อรำลึกถึง ศ.ดิเรก ชัยนาม
23 24 25
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ มธ.
26
27 28 29 30 31
25 มกราคม 2556
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ มธ.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ได้จัดเสวนาเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ ถึงบทบาทของท่านต่อการเมืองการปกครองไทย และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนองานวิชาการของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์

กำหนดการ

 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555