ปฎิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม
 
จัดเสวนา "วิทยานิพนธ์สนทนา นิติ-รัฐศาสตร์"

11 มีนาคม 2556

จัดเสวนา "วิทยานิพนธ์สนทนา นิติ-รัฐศาสตร์"    

    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนงานทางด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยของตนเอง ต่อคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อผลงานนั้นๆ  และเปิดโอกาสให้มีการซักถามจากผู้ที่สนใจ                                                                                               ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 

 ดาวน์โหลดกำหนดการ

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ICT กับเครื่องมือการวิจัย"
จัดอบรม เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา “Research & Success”
จัดเสวนาเพื่อรำลึกถึง ศ.ดิเรก ชัยนาม
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ มธ.
 

จำนวนคนอ่าน 1361 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555