ปฎิทินกิจกรรม
 
 
 มีนาคม 2556
 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
จัดเสวนา "วิทยานิพนธ์สนทนา นิติ-รัฐศาสตร์"
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
11 มีนาคม 2556
จัดเสวนา "วิทยานิพนธ์สนทนา นิติ-รัฐศาสตร์"
จัดเสวนา "วิทยานิพนธ์สนทนา นิติ-รัฐศาสตร์"    

    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนงานทางด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยของตนเอง ต่อคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อผลงานนั้นๆ  และเปิดโอกาสให้มีการซักถามจากผู้ที่สนใจ                                                                                               ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 

 ดาวน์โหลดกำหนดการ

 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555