ปฎิทินกิจกรรม
 
 
 มกราคม 2556
 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
จัดเสวนาเพื่อรำลึกถึง ศ.ดิเรก ชัยนาม
23 24 25
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ มธ.
26
27 28 29 30 31
22 มกราคม 2556
จัดเสวนาเพื่อรำลึกถึง ศ.ดิเรก ชัยนาม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิืทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง "ดิเรก ชัยนาม กับประวัติการเมืองไทยหลังปี พ.ศ.2475" เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์

ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เริ่มลงทะเบียนเวลา 15.30 น. ณ ห้อง Common Room ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


 ดาวน์โหลดกำหนดการ

 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555