หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
138 เรื่อง หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 14 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
   
 
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
11 พฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559
11 พฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการศึกษาวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2559
5 พฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการศึกษาวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2559
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ระดับนานาชาติ
5 พฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ระดับนานาชาติ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)
13 ตุลาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)
ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
13 ตุลาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมส่งผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016 : Learning Innovation on Science and Technology 2016
5 ตุลาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญร่วมส่งผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016 : Learning Innovation on Science and Technology 2016
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund"
7 สิงหาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการจัดงานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง
7 สิงหาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการจัดงานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง หัวข้อ “พลเมืองไทยร่วมใจพัฒนาการเมือง”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้ "Regression Models" ในงานวิจัย
3 เมษายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดอบรมวิจัย เรื่อง การใช้ Regression Models ในงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น5 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555