หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
138 เรื่อง หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 14 หน้า
11 | 12 | 13 | 14
   
 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
5 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้นระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558
4 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจส่งบทความด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา โครงการสรวลเสวนาว่าด้วย งานวิจัยของคนธรรมศาสตร์ "งานวิจัยที่แตกต่าง อย่างแรกต้องเริ่มคิดทำ"
19 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา โครงการสรวลเสวนาว่าด้วย งานวิจัยของคนธรรมศาสตร์ งานวิจัยที่แตกต่าง อย่างแรกต้องเริ่มคิดทำ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง True Coffee ชั้นล่าง สำนักหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน" ครั้งที่ 2
19 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง โลกในศตวรรษที่ 21 มุมมองนักการทูตและนักวิชาการ
5 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการแหางศตวรรษที่ 21 และธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นักการทูตแห่งศตวรรษที่ 21
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่9
28 ตุลาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่9 และร่วมส่งบทความวิชาการในหัวข้อ ปัญญาชน ศีลธรรม และสภาวะสมัยใหม่ :เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17 New!
12 กันยายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 New!
20 สิงหาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้กำหนดจัดการประชุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานครภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo) 2014" New!
17 กรกฎาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo) 2014
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
15 กรกฎาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555