ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

16 ตุลาคม 2561

               ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่นี่ หรือหัวข้อ “แบบฟอร์ม” และ “ทุนวิจัย” โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมไฟล์ในแผ่นซีดี จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณจิราวรรณ ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 3 ท่าพระจันทร์ หรือ ที่คุณจุฑาภรณ์ ชั้น 5 ศูนย์รังสิต
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 


 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลเบื้องต้นของการสำรวจ: การเลือกตั้งและทัศนคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)
 

จำนวนคนอ่าน 1370 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555