หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
138 เรื่อง หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 14 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
   
 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ มีความประสงค์จัดจ้างคณะนักวิจัยในการศึกษาวิจัย พัฒนาการด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
28 มกราคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ มีความประสงค์จัดจ้างคณะนักวิจัยในการศึกษาวิจัย พัฒนาการด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โครงการประชุมวิชาการเพื่อรำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และระดับชาติ ประจำปี 2558 “Green  ASIA and Sustainability forum : Sustainable for Inclusive Development”
14 มกราคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการประชุมวิชาการเพื่อรำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และระดับชาติ ประจำปี 2558 “Green  ASIA and Sustainability forum : Sustainable for Inclusive Development”
Thailand Research Symposium 2016
11 มกราคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Thailand Research Symposium 2016
การเสนอขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558
8 มกราคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การเสนอขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559
8 มกราคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
29 ธันวาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
29 ธันวาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559
29 ธันวาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 >>>สามารถเสนอแบบดครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ International Research Network : IRN
18 ธันวาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ International Research Network : IRN
ประกาศเปิดรับการสนับสนุนและรับรองการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence - CoE) ประจำปีงบประมาณ 2559
11 พฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศเปิดรับการสนับสนุนและรับรองการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence - CoE) ประจำปีงบประมาณ 2559
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555