หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
141 เรื่อง หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 15 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ New!
11 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ New!
5 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการ MIR (Master of Political Science Program in International Relations) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ New!
27 มกราคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ New!
17 มกราคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
ขอแสดงความยินดี New!
10 มกราคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ศูนย์ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
9 มกราคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ประการ !! ขอเลื่อนการจัดงาน โครงการงานปาฐกถาและสัมมนาพิเศษด้านการต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน ในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และครบรอบ 65 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02 613
ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มกราคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศ!!! เลื่อนงาน วันนักวิจัย มธ.จากวันที่ 13 มค. 57 เป็น 3 มี.ค 57
Tag : วิจัย, ดิเรก
รางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2556 Update!
26 พฤศจิกายน 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ศูนย์ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ จิตติภัทร พูนขำ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2556 ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556 ประกาศ!!ขอเลื่อนการจัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556 จากวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
25 พฤศจิกายน 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556 ประกาศ!!ขอเลื่อนการจัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556 จากวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ขอแสดงความยินดี
4 กุมภาพันธ์ 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ศูนย์ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2555 ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555