หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
141 เรื่อง หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 15 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15
   
 
คณะรัฐศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครอบรอบ 65 ปี New!
28 พฤษภาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
คณะรัฐศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครอบรอบ 65 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม" (โครงการเจียระไนเพชร) New!
27 พฤษภาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม (โครงการเจียระไนเพชร) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์ mee
ร่วมแสดงความยินดี Update!
30 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 New!
24 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 อาจารย์ท่านใดสนใจที่จะส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล ฯดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัลย์ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ New!
24 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สนใจส่งผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ http://www.dpu.ac.th/dpuwuhanconference หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.0-2954-7300ต่อ 187, 152, 128, 446
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน” New!
24 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน” ท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฯ ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่เว็ปไซต์ www.ir
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557-2558 New!
24 มีนาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557-2558
"วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556" New!
6 มีนาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556 และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัยได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนัก
Tag : "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556"
ขอแสดงความยินดี New!
17 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ดร.วรรณภา ติระสังขะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาและครบรอบ 49 ปี 17 ก.พ. 57 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ New!
12 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555