หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
141 เรื่อง หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 15 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15
   
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 New!
20 สิงหาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้กำหนดจัดการประชุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานครภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo) 2014" New!
17 กรกฎาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo) 2014
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
15 กรกฎาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
การเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2557
15 กรกฎาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2557
รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Research Awards
15 กรกฎาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Research Awards
ขอแสดงความยินดี New!
23 มิถุนายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEX.2014" New!
20 มิถุนายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญชมงาน IP Innovation and Technology Expo - IPITEX.2014
ร่วมแสดงความยินดี 65 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. Update! New!
13 มิถุนายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ ดร.วรรณภา ติระสังขะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมด้วยศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวัวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 65 วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 New!
11 มิถุนายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวย่างบนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก วันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่ม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 14” New!
6 มิถุนายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 14” สามารถสมัครผ่านทางเว็ปไซต์http://academic.trf.th/meeting หรือ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โทร.0-22
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555