หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
141 เรื่อง หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 15 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
   
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการใน วารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
9 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการใน วารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
9 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
21 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับสากล จึงสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ ฝ่า
ดิเรกเสวนา เรื่อง "ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์ และโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน"
19 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ดิเรกเสวนา เรื่อง ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์ และโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน
การจัดสัมมนาวิชาการไทยปี พ.ศ. 2561 Thai Academic Workshop 2018
17 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การจัดสัมมนาวิชาการไทยปี พ.ศ. 2561 Thai Academic Workshop 2018
เปิดรับการเสนอรายชื่อผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
17 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เปิดรับการเสนอรายชื่อผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตรชาติ
13 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตรชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Direk Talk : ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย
13 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Direk Talk : ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย
เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
22 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วิจัย ENGR TU FORUM
22 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วิจัย ENGR TU FORUM
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555