หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม การจัดอบรม
6 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1
   
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง"การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย"
13 มีนาคม 2558
การจัดอบรม
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ICT กับเครื่องมือการวิจัย" (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) New!
3 ตุลาคม 2557
การจัดอบรม
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ICT กับเครื่องมือการวิจัย ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
16 กันยายน 2557
การจัดอบรม
 
 
การอบรมเชิงวิชาการ เรื่องเทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องหลานหลวง ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซน หลานหลวง กรุงเทพฯ
กองบริหารการวิจัย มธ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย” New!
22 สิงหาคม 2557
การจัดอบรม
 
 
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 น. – 10.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1816-7 ภายใ
อบรม / สัมมนา New!
12 กุมภาพันธ์ 2557
การจัดอบรม
 
 
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2 “ชุมชนท้องถิ่น: พลังแห่งการปฏิรูปประเทศไทย”  (Local Communities: Power of Thailand’s National Reform) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการปกค
อบรม / สัมมนา
18 ธันวาคม 2556
การจัดอบรม
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555