ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับทุน Bualuang ASEAN Fellowship

1 พฤศจิกายน 2561

     คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักวิจัยชาวต่างชาติและนักวิจัยชาวไทยที่จบปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
     ยื่นข้อเสนอได้ทางอีเมล์ ssiriwan@tu.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th/chairprofessorship-fellowship


 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลเบื้องต้นของการสำรวจ: การเลือกตั้งและทัศนคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
เปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "การตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการแบบสมาร์ท"
 

จำนวนคนอ่าน 519 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555