ข่าวและกิจกรรม การจัดอบรม
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง"การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย"

13 มีนาคม 2558

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย" ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
 


 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ICT กับเครื่องมือการวิจัย" (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
กองบริหารการวิจัย มธ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย”
อบรม / สัมมนา
อบรม / สัมมนา
 

จำนวนคนอ่าน 1947 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555