ข่าวและกิจกรรม การจัดอบรม
 
อบรม / สัมมนา

18 ธันวาคม 2556

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "พระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ และดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง"การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ICT กับเครื่องมือการวิจัย" (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
กองบริหารการวิจัย มธ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย”
อบรม / สัมมนา
 

จำนวนคนอ่าน 2164 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555