ข่าวและกิจกรรม การจัดอบรม
 
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"

16 กันยายน 2557

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
       ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ ห้องหลานหลวง ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซน หลานหลวง กรุงเทพฯ
 

 
 
กำหนดการอบรมเชิงวิชาการ
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง"การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ICT กับเครื่องมือการวิจัย" (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
กองบริหารการวิจัย มธ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย”
อบรม / สัมมนา
อบรม / สัมมนา
 

จำนวนคนอ่าน 2173 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555