ข่าวและกิจกรรม การจัดอบรม
 
อบรม / สัมมนา

12 กุมภาพันธ์ 2557 
            ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2

            หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น: พลังแห่งการปฏิรูปประเทศไทย”  (Local Communities: Power of Thailand’s National Reform)  

            ในวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            คลิกดูรายละเอียดที่ conference.kku.ac.th/colapm หรือ โทร 0-4320-3124

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง"การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ICT กับเครื่องมือการวิจัย" (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
กองบริหารการวิจัย มธ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย”
อบรม / สัมมนา
 

จำนวนคนอ่าน 2274 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555