ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนภายนอก
 
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF)

2 กุมภาพันธ์ 2560

การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF)

        สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

        เปิดรับโครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
เปิดรับข้อเสนอโครงการ“การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”
 

จำนวนคนอ่าน 1645 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555