ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนภายนอก
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

10 พฤษภาคม 2560

เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 เพื่อการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่นำไปสู่การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยหรือไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

 

      ท่านที่สนใจสามารถเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอรับทุนได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริชัย เรืองวิเศษ และ คุณโสภิตา ศรีลา โทร. 02-561-2445 ต่อ 508-509

 


                      *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th  ***   
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ“การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”
 

จำนวนคนอ่าน 1478 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555