ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนภายนอก
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ“การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”

20 เมษายน 2560

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการ“การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย” เพื่อศึกษาความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนในการรองรับข้อตกลง TFA
กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ


เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

การส่งข้อเสนอสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  1. ทางอีเมล์ (ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560) ที่ sirisak@trf.or.th (กรณีส่งทางอีเมล์หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมล์ของท่าน)

  2. ทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560) โดยส่งมาที่ ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


 

                      *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th  ***     
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF)
เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
 

จำนวนคนอ่าน 1454 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555