แบบฟอร์ม ทุนวิจัย
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

5 สิงหาคม 2560

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

             1. ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2549
             2. ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) พ.ศ.2551
             3. ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป
             4. ส่วนที่ 2 แบบแผนงานวิจัย
             5. ส่วนที่ 3 แบบโครงการวิจัย
             6. ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการงาน
             7. ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

จำนวนคนอ่าน 1778 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555