แบบฟอร์ม ทุนวิจัย
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 สิงหาคม 2560

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

             1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย

              1.1 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) พ.ศ.2562
              1.2 แบบเสนอโครงการ
              1.3 แบบเสนอชื่อผู้ประเมิน
              1.3 แบบรายงานความก้าวหน้า
              1.4 แบบขอขยายเวลา
              1.5 แบบขอยกเลิกโครงการ
 
             2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Non-Thai Researchers)
 
  
              2.1 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) พ.ศ.2562
              2.2 แบบฟอร์มเสนอโครงการ (ภาษาไทย)
              2.3 Application Form
              2.4 แบบเสนอชื่อผู้ประเมิน
              2.5 แบบขอขยายเวลา
              2.6 แบบขอยกเลิกโครงการ
 
             3. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

              3.1 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) พ.ศ.2562
              3.2 แบบเสนอโครงการ
              3.3 แบบเสนอชื่อผู้ประเมิน
              3.4 แบบรายงานความก้าวหน้า
              3.5 แบบขอขยายเวลา
              3.6 แบบขอยกเลิกโครงการ
 
 
 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 

จำนวนคนอ่าน 2577 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555