แบบฟอร์ม ทุนวิจัย
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 สิงหาคม 2560

 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

              1.  ทุนวิจัยทั่วไป

                1.1 ประกาศทุนวิจัยทั่วไป
                1.2 แบบเสนอโครงการทุนวิจัยทั่วไป
                1.3  แบบประเมินทุนวิจัยทั่วไป
                
 
             2.  ทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์    

                2.1 ประกาศทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
                2.2 แบบเสนอโครงการทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
                2.3 แบบประเมินทุนวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
                

             3.ทุนวิจัยสถาบัน
 
               3.1 ประกาศทุนวิจัยสถาบัน
               3.2 แบบเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบัน
               3.3 แบบประเมินทุนวิจัยสถาบัน
               

             4.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

               4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               4.2 แบบเสนอทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย
               

           5.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

               5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               5.2 แบบเสนอทุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

 
           6. ทุนสนับสนุนงานวิจัย  สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
                6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                6.2 Conceptual_Proposal
                6.3 แบบเสนอโครงการวิจัย
          
 

              

              

 
 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 

จำนวนคนอ่าน 1996 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555