DJ-Menu

ชีวิตที่ศูนย์รังสิต

              บนพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กว่า 1,757 ไร่ และพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 1,143,853 ตารางเมตร คงกล่าวได้ว่า วันนี้ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้กลายเป็นแม่แบบของการพัฒนาวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศภายใต้นโยบาย "Sustainable Campus” หรือ "มหาวิทยาลัยสีเขียว-ยั่งยืน” และมีความพร้อมต่อการรองรับนักศึกษากว่า 30,000 คนต่อปี ด้วยหอสมุดขนาดใหญ่ 3 แห่งที่มีรายการค้นคว้ากว่า 200,000 ชิ้น หอพักในของนักศึกษากว่า 7,000 ยูนิต ห้องบรรยายเรียนรวม พร้อมอุปกรณ์ครบครัน กว่า 1,000 ห้อง สนามกีฬาหลักกลางแจ้งมาตรฐานเอเชียนเกมส์ อาคารสระว่ายน้ำ อาคารยิมเนเซียม 3 หลัง ซึ่งจุคนได้กว่า 9,000 คน หน้าผาจำลองที่สูงที่สุดในประเทศ ศูนย์ประชุมระดับชาติ 2 แห่ง โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง ร้านค้าจำนวนมากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้าในกำกับอีก 2 แห่ง โรงอาหาร 5 แห่ง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 3 แห่ง โรงพยาบาลขนาด 600 เตียง ศูนย์การเรียนรู้อันทันสมัย ตึกกิจกรรมนักศึกษา และชุมนุม-ชมรมกว่า 150 กลุ่ม ระบบขนส่งมวลชนที่รวดเร็วสะดวกสบายต่อการเดินทาง และชุมชนรอบๆ ซึ่งปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

             ทั้งหมดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตกลายเป็น "เมืองธรรมศาสตร์” เมืองมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แห่งการเรียนรู้และมีความพร้อมเพื่อรอต้อนรับนักศึกษารุ่นใหม่ๆ เข้ามาใช้ชีวิต และพัฒนาตนเองเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพภายในเวลา 4 ปี สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องศักยภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในฐานะ "เมืองมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ” สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือแนะนำที่เขียนโดยศิษย์เก่าที่เพิ่งจบไปเมื่อปี พ.ศ. 2557 ของคณะ

 

 • คลิกอ่านหนังสือแนะนำที่เขียนโดย นายเจนวิทย์ เชื้อสาวะถี ศิษย์เก่าสาขาการเมืองการปกครอง (สิงห์แดงรุ่น 62)

 • คลิกชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 •  

  • rangsit_1
  • สนามกีฬาที่ทันสมัยระดับนานาชาติไว้คอยบริการนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
  • บรรยากาศความร่มรื่นเป็นธรรมชาติบริเวณริมน้ำภายในมหาวิทยาลัย
  • ตลาดนัดยามเย็นที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อย สินค้าหลากหลาย และผู้คนพลุกพล่าน
  • ศูนย์กีฬาในร่มที่ครบครัน ตั้งแต่บาสเกตบอล จนถึงแบดมินตัน
  • จักรยานคือช่องทางเดินหลักในชีวิตนักศึกษาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
  • ผู้คนที่รังสิตใช้เวลาผ่อนคลายในยามเย็นด้วยการออกกำลังกาย