DJ-Menu

0.jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

โครงการ EPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA)  กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 31) จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 28) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

icird2017BIR Admission (TCAS 3rd round)

ประกาศ! เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก และ ปริญญาโท) โครงการปกติ หลักสูตรเต็มเวลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MIR รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) ซึ่งเป็นหลักสูตรอันเก่าแก่ และได้รับการยอมรับ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 22)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...