DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ขยายเวลายืนยันสิทธิ์มาตรการสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับการสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ EPA ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 9 กรกฎาคม 2564 

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ MPE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...