DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ MPE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ EPA ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ (รับตรง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพื่อยื่นสมัครรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRBIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2020

BIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2020 for Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program)

Read more...