DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ขยายเวลารับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ภาค 1/63 ของคณะรัฐศาสตร์

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ภาค 1/63 ของคณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2563 

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ EPA ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ MPE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...