DJ-Menu

สมัครงาน

ฝ่ายบุคคล งานบริหารและธุรการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับผู้สมัครพนักงานฯ): 02-696-5461

หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับผู้สมัครอาจารย์): 02-696-5306

เวลาติดต่อ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

 

ประกาศรับสมัครและเอกสาร


 

  • ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ ครัังที่ 3/2565
  • ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ ครัังที่ 4/2565
  •  

  • ใบสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์
  • ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะรัฐศาสตร์)
  •