DJ-Menu

Direk’s Talk “ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ”

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ Direk’s Talk ในหัวข้อ “ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ” วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.45 น. ณ ห้อง ร.103 ชั้น1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

direk2560 1