ทุนรางวัลด้านวิจัย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี2559

12 กันยายน 2560

      ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัยในการผลิตผลงานวิจัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุรภาพมากยิ่งขึ้น

       รางวัลและประเภทของรางวัล

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 มี 4 สาขา ๆ ละ 1 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังนี้

       1. สาขาสังคมศาสตร์
       2. สาขามนุษยศาสตร์
       3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
      4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

"หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารตามด้านล่างนี้คะ"

คลิกที่นี่ เอกสารแนบ 1
คลิกที่นี่ เอกสารแนบ 2

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี2560
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2556
 

จำนวนคนอ่าน 1790 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555