ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนภายใน
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

5 สิงหาคม 2560

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

          ด้วยฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินเป็นประจำทุกปี โดยข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องผ่านการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามผลการประเมินและกลั่นกรองคุณภาพโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเพื่อให้การเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดระยะเวลาของ วช. และของสำนักงบประมาณ ฝ่ายวิจัย จึงได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยให้อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในปีนั้นๆ

*****************************************************************************************************************

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่:

คุณเจษฎา ณ ระนอง โทรศัพท์: 0-2696-5332 /อีเมล์: djc_center@yahoo.com หรือ Jas7721.pol@gmail.com
คุณจุฑาภรณ์ ราไม้ โทรศัพท์ 0-2696-5336 /อีเมล์: djc_center@yahoo.com หรือ pak_ramai@hotmail.com

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประจำปี 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

จำนวนคนอ่าน 1848 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555