ทุนรางวัลด้านวิจัย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

12 กุมภาพันธ์ 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัยในการผลิตผลงานวิจัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุรภาพมากยิ่งขึ้น

รางวัลและประเภทของรางวัล

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  ประจำปี 2558 มี 4 สาขา ๆ ละ 1 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ดังนี้

   1. สาขาสังคมศาสตร์
   2. สาขามนุษยศาสตร์
   3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
   4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
"หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารตามด้านล่างนี้คะ"

 
คลิกที่นี่  เอกสารแนบ 1
คลิกที่นี่  เอกสารแนบ 2
    
 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี2560
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี2559
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2556
 

จำนวนคนอ่าน 1552 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555