ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนภายใน
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 สิงหาคม 2560

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการผลิตผลงานวิจัย และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการวิจัย การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม อีกทั้งจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนักวิชาการออกไปรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอีกด้วย ทั้งนี้ โดยจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยตามประเภทต่างๆ คือ

              1. ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

              2. ทุนวิจัยประเภททั่วไป

              3. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

              4. ทุนวิจัยสถาบัน

               
 
 ********************************************************************************************************************

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่:

          คุณจุฑาภรณ์  ราไม้ โทรศัพท์ 0-2696-5336 /อีเมล์: djc_center@yahoo.com หรือ pak_ramai@hotmail.com
         
 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประจำปี 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 

จำนวนคนอ่าน 1881 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555