ทุนรางวัลด้านวิจัย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557

8 สิงหาคม 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 
รางวัลและประเภทของรางวัล

     รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  ประจำปี  2557 มี 4 สาขาๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ดังนี้
 
         1.1  สาขาสังคมศาสตร์
         1.2  สาขามนุษยศาสตร์
         1.3  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
         1.4  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
"หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบตามด้านล่างนี่ค่ะ"
 
 
คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสารแนบ 1
คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสารแนบ 2
 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี2560
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี2559
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2556
 

จำนวนคนอ่าน 2075 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555