ทุนรางวัลด้านวิจัย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2556

25 กรกฎาคม 2557

   
     ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานทีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

     รางวัลและประเภทของรางวัล

     รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 มี 4 สาขา ดังนี้

           1.1 สาขาสังคมศาสตร์
           1.2 สาขามนุษยศาสตร์
           1.3 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
           1.4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยในแต่ละสาขา ประกอบด้วยรางวัล 1 รางวัล คือ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาละ 1 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

       "หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบตามด้านล่างนี่ค่ะ"
 

คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสารแนบ 1
คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสารแนบ 2

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี2560
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี2559
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557
 

จำนวนคนอ่าน 1967 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555