รายงานประจำปี

Category: แนะนำคณะฯ
Published on Thursday, 17 April 2014 08:09
Written by Super User
Hits: 562
รายงานประจำปี

           ในแต่ละปี คณะรัฐศาสตร์รับผิดชอบโครงการหลากหลายมากมาย มีทั้งที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อนๆ และที่เพิ่งริเริ่มขึ้นมาตอบสนองความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ โดยขอบเขตของโครงการนั้นมีตั้งแต่เรื่องภายในอย่างการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ และการจัดสรรทุนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ไปจนถึงเรื่องภายนอกอย่างการให้คำปรึกษาแก่องค์กรระหว่างประเทศ และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยต่างชาติ ดังนั้น ทางคณะจึงจัดทำรายงานประจำปีขึ้น เพื่อบันทึกรวบรวม และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทั้งหลายให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ผู้ที่สนใจสามารถเลือกอ่านรายงานประจำปีเล่มล่าสุด และเล่มย้อนหลังได้จากลิ้งค์ข้างล่าง:

 

cover53 cover53 cover54 cover53

รายงานประจำปี 2553

download1

รายงานประจำปี 2554

download1

รายงานประจำปี 2555

download1

รายงานประจำปี 2556

download1