DJ-Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจากพนักงานเงินรายได้หรือพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่1/2558
  ประกาศเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558
     
 • รัฐศาสตร์ประกาศเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557
  ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2557
     
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โครงการบริการสังคม)
  ประกาศเมื่อ 1 ธันวาคม 2557
     
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน
  ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557
     
 • ประกาศเรื่อง "การสอบย้ายสาขา/ย้ายคณะเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
  ประกาศเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557
     
 • Scholarship to Winter School at Waseda University, Tokyo
  ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2557
     
 • ประกาศชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
  ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2557
     
 • รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ (ประเภทชั่วคราว) ประจำโครงการบริการสังคม
  ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2557
     
 • เปิดรับบทความสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "ASEAN Connectivity"
  ประกาศเมื่อ 8 สิงหาคม 2557
     
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2557
  ประกาศเมื่อ 8 สิงหาคม 2557
     
 • โครงการแลกเปลี่ยนกับ Leiden University 
    ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2557
     
 • ประกาศชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ LMU Munich ประเทศเยอรมนี
    ประกาศเมื่อ 2 พฤษภาคม 2557
     
 • ประกาศชื่อนักศึกษาที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับ Nottingham Trent University
    ประกาศเมื่อ 2 พฤษภาคม 2557
     
 • คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน"
    ประกาศเมื่อ 4 เมษายน 2557
     
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์
  ประกาศเมื่อ 3 เมษายน 2557