DJ-Menu

สมัครงาน

งานบริหาร

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับผู้สมัครพนักงานฯ): 02-696-5461

หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับผู้สมัครอาจารย์): 02-696-5306

หมายเลขโทรสาร: 02-696-5302

เวลาติดต่อ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.