DJ-Menu

สมัครงาน

ฝ่ายบุคคล งานบริหารและธุรการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับผู้สมัครพนักงานฯ): 02-696-5461

หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับผู้สมัครอาจารย์): 02-696-5306

หมายเลขโทรสาร: 02-696-5302

เวลาติดต่อ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

 

ประกาศรับสมัครและเอกสาร


 

  • รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
  • ใบสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์
  • ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
  • ใบสมัครงานพนักงานเงินรายได้