DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

คณะรัฐศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มกราคม 2565

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ EPA ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ MPE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...