ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เรื่อง " "Socio-Economic Cooperation in the Border Areas between Thailand and Malaysia”

8 กันยายน 2555

           ศูนย์ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.), Institute of strategic and International Studies (ISIS) Malaysia จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เรื่อง "Socio-Economic Cooperation in the Border Areas between Thailand and Malaysia” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านงานวิจัยไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Think Tank and Scholar Network: TMTT)   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศสู่สาธารณะชน และเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการทั้งสองประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและความสัมพันธ์ในเครือข่ายนักวิชาการของทั้งสองประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
           
            กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติกล่าวปราศรัยโดยท่าน Tun Abdullag Ahmad Badawi ประธานศูนย์ความเข้าใจอิสลามแห่งมาเลเซีย และอดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย ภายในงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ อัครราชทูตประจำสถานทูตประเทศไทย กลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 90 คน


     
     
     
     
 

จำนวนคนอ่าน 1120 คน จำนวนคนโหวต 1 คน
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555