หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
42 เรื่อง หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
   
 
ทุนวิจัยภายใน / ภายนอก New!
13 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัยหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2557
มธ. เปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 New!
13 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
มธ. เปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557
ทุนวิจัยภายใน / ภายนอก New!
30 มกราคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17
ทุนภายใน / ภายนอก New!
22 มกราคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนองค์กร สถาบัน และหน่วยงานที่สนใจ เสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
ทุนวิจัยภายใน / ภายนอก New!
21 มกราคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ท่านที่สนใจสามารถ ยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนฯ และเอกสารประกอบของทุนแต่ละประเภทพร้อมไฟล์บันทึกในแผ่นซีดี จำนวนอย่างละ 1 ชุด ได้ที่ คุณมิตตรี เลขะพันธุ์ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์(ภายใน) 5336 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุดตาม
ทุนวิจัยภายใน / ภายนอก
20 มกราคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ทุนวิจัยภายใน / ภายนอก New!
20 มกราคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัย นั้น หากอาจารย์ท่านใดสนใจจะขอสมัครรับทุนฯ
ทุนวิจัยภายใน / ภายนอก
16 มกราคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ทุนภายใน / ภายนอก
9 มกราคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2557
ทุนภายใน / ภายนอก
6 มกราคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ประกาศ !! เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555