หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
42 เรื่อง หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
   
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2)
3 ตุลาคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559
1 กันยายน 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
28 กรกฎาคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 รวมทุกประเภททุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อส่งเ
ประกาศ...เปิดรับสมัคร โครงการ Researcher Links Workshops ปี 2
6 มิถุนายน 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
บริติช เคานซิล ประเทศไทย และ สกว. ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งหัวข้อ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ Researcher Links ปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนการร่วมงานวิจัยระดับนานาชาติระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สหราชอาณาจักรและประเทศไทย หมดเขตรับสมัครในวันที่ 9 ม
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม ด้านการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล New!
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม ด้านการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ไปรษณีย์ไทย ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557
14 พฤษภาคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ไปรษณีย์ไทย ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 สามารถยื่นข้อเสนอตามแบบเสนอโครงการของ ปณท (แบบ จพ.1) และส่งโครงการวิจัยและพัฒนา มาที่ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ชั้น 5 ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) New!
8 เมษายน 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)
การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับย่อ เพื่อเสนอของบประมาณโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในปี 2558-2562 New!
21 มีนาคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับย่อ เพื่อเสนอของบประมาณโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในปี 2558-2562
ทุนนักเจาะจูเนียร์ New!
12 มีนาคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ทุนนักเจาะจูเนียร์
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด New!
7 มีนาคม 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555